Automat tokarski sterowany numerycznie

W związku z realizacją projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Margo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup automatu tokarskiego sterowanego numerycznie”, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.” zapraszamy podmioty zainteresowane realizacją zamówienia do przesyłanie ofert.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz instalację systemu a także przeszkolenie personelu firmy Margo Sp. z o.o. w zakresie jego obsługi.

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja tokarki CNC

Ogłoszenie Margo (4)

Specyfikacja tokarka CNC (2)