Nagroda dla MARGO – II miejsce na Podkarpaciu w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy

Wręczenie nagrody za II miejsce
od lewej: Barbara Kiełt – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, Arkadiusz Gołojuch – Prezes Zarządu Margo Sp. z o.o., Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy

Z radością informujemy, że nasza Firma zajęła II miejsce na Podkarpaciu w XXV edycji konkursu “Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy.

MARGO Sp. z o.o. została zakwalifikowana i zaproszona przez PIP do udziału w konkursie jako Pracodawca spełniający wysokie standardy bezpieczeństwa i prawnej ochrony pracy.

Nagroda za II miejsce
Nagroda za II miejsce

Przyznając nagrodę, Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim:

• Przestrzeganie przez Pracodawcę przepisów prawa pracy dotyczących w szczególności legalności zatrudnienia, czasu pracy, wynagrodzenia i urlopów pracowniczych.

• Przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Doceniono stan obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, zaplecza higieniczno-sanitarnego, wentylacji, ogrzewania i oświetlenia.

• Stan oraz jakość zabezpieczeń maszyn, urządzeń technicznych oraz instalacji elektrycznych.

• System wysokiego składowania, magazynowania oraz bezpieczeństwo transportu wewnątrzzakładowego.

• Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej (odzież i obuwie robocze, ochrona głowy, oczu, słuchu).

• Dbałość o stan dróg wewnętrznych i otoczenie budynku (jakość nawierzchni, organizacja parkingów, oświetlenie dróg dojazdowych, pylony nawigacyjne, znaki drogowe, trawniki i nasadzenia roślinne).

Uroczyste wręczenie nagród honorowych odbyło się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 16 listopada 2018 r.