Innowacyjny system elektroniczny B2B w Spółce MARGO

zestaw

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

“MARGO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pod nazwą:

“Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznego B2B w Spółce MARGO w celu automatyzacji wymiany danych z kontrahentami”

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r.

Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-18-076/13

Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie systemu typu Business to Business a następnie jego integracja z systemem informatycznym Wnioskodawcy oraz dostosowanie do systemów informatycznych czterech partnerów biznesowych.

Planowana w ramach projektu inwestycja doprowadzi do podstawowej zmiany organizacji procesów biznesowych Wnioskodawcy poprzez usprawnienie – zautomatyzowanie czynności handlowych, finansowych, zamówień realizowanych we współpracy z partnerami.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO