Nowe oddziały Margo Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dniu 5 maja 2014 r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców o połączeniu spółki MARGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli ze spółką EVRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Chcemy dodać, że spółka MARGO, która od 15 lat działa na hurtowym rynku sprzedaży wyrobów stalowych, będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną przez spółkę EVRO. Dlatego też oprócz ciągłości prawnej zachowana zostanie również ciągłość organizacyjna, która polegać będzie na tym, iż obecna struktura w spółce MARGO składać się będzie z siedziby głównej spółki zlokalizowanej w Stalowej Woli, oraz z dwóch oddziałów spółki zlokalizowanych w Krakowie i we Wrocławiu. Zaznaczamy, iż niezmienne pozostają dotychczasowe dane adresowe i kontaktowe wszystkich pracowników byłej spółki EVRO.

Przeprowadzona fuzja jest wynikiem konsekwentnie realizowanej od kilku lat strategii zakładającej konsolidację spółek oraz zoptymalizowanie struktury organizacyjnej tak, aby sprostać wyzwaniu bycia dla Państwa rzetelnym kontrahentem. Mamy nadzieję, że synergia działań dwóch połączonych spółek przyniesie dla naszych Partnerów biznesowych korzyści w postaci zwiększenia przejrzystości struktury spółki, poszerzenia oferty handlowej o towary i usługi jak najwyższej jakości, krótszego czasu dostaw, efektywniejszych działań marketingowych oraz coraz lepszego doradztwa technicznego i biznesowego.

Zapraszamy do współpracy.