Stale niestopowe o średniej zawartości manganu ≥ 1%, niestopowe stale automatowe i stale stopowe (z wyjątkiem stali szybkotnących) o średniej zawartości każdego pierwiastka stopowego <5%

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne:

Znak tych stali składa się z następujących symboli głównych: liczby będącej 100-krotną wymaganą średnią zawartością procentową węgla, symboli chemicznych pierwiastków stopowych charakteryzujących stal w kolejności malejącej zawartości pierwiastków oraz liczb oznaczających odpowiednio zawartości głównych pierwiastków stopowych w stali.

Każda liczba jest iloczynem (zaokrąglonym do najbliższej liczby całkowitej) średniej procentowej zawartości pierwiastka stopowego i współczynnika wg poniższej tabeli. Liczby oznaczające zawartości poszczególnych pierwiastków stopowych należy oddzielić poziomą kreską.

Symboli dodatkowych dla tych gatunków stali nie przewiduje się.

Pierwiastek

Współczynnik

Cr, Co, Mn, Ni, Si, W

4

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr

10

Ce, N, P, S

100

B

1000

Przykład. 100CrMnSi6-4 jest znakiem stali łożyskowej o średnim składzie: 1,0% C, 1,5% Cr, 1,0% Mn i 0,6% Si (w znaku stali nie podano zawartości Si).