Dołącz do nas

Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych są zbierane przez MARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na oferowane stanowisko.

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych, poprosić o sprostowanie i uzupełnienie danych, usunięcie danych, ograniczenie przetwarzania danych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji