Stale odporne na korozję i inne stale stopowe (z wyjątkiem stali szybkotnących) o średniej zawartości co najmniej jednego pierwiastka stopowego ≥5%

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne dla stali odpornych na korozję:

Znak tych stali składa się z następujących symboli głównych: litery X, liczby będącej 100-krotną wymaganą średnią procentową zawartością węgla, symboli chemicznych składników stopowych charakteryzujących stal w kolejności malejącej zawartości oraz liczb (zaokrąglonych do najbliższej liczby całkowitej) oznaczających średnią procentową zawartość głównych pierwiastków. Liczby oznaczające zawartości poszczególnych pierwiastków stopowych należy oddzielić poziomą kreską.

Symbole dodatkowe Grupa 1 i 2:

symbol chemiczny oddzielony kreską poziomą, pierwiastka stopowego charakteryzującego stal, którego zawartość jest w zakresie 0,2-1%, i liczba będąca 10-krotną średnią wymaganą zawartością tego pierwiastka.

Przykład. X5CrNiMo17-12-2 jest znakiem stali odpornej na korozję austenitycznej o składzie: maks. 0,07% C i średnio 17,5% Cr, 11,5% Ni, 2,25% Mo. Znak X30NiCrN15-1-N5 oznacza stal zawierającą średnio: 0,30%C, 15% Ni, 1% Cr i 0,5% N.

Jeżeli stal narzędziowa tej podgrupy jest wytwarzana metodami metalurgii proszków, to na początku jej znaku należy umieścić litery PM.