Stale do pracy pod ciśnieniem

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne dla stali do pracy pod ciśnieniem:

litera P oraz liczba będąca minimalną granicą plastyczności w MPa dla najmniejszego zakresu grubości wyrobu.

Symbole dodatkowe Grupa 1:

B – na butle gazowe
M – walcowany cieplno-plastycznie
N – normalizowany lub walcowany normalizująco
Q – ulepszony cieplnie
S – na proste zbiorniki ciśnieniowe
T – na rury
G – inne cechy, uzupełnione (jeśli to potrzebne) jedną cyfrą lub dwiema cyframi

Symbole dodatkowe Grupa 2:

H – do stosowania w podwyższonej temperaturze
L – do stosowania w obniżonej temperaturze
R – do stosowania w temperaturze pokojowej
X – do stosowania zarówno w podwyższonej, jak i w obniżonej temperaturze

Przykład. P355QH jest znakiem stali do pracy pod ciśnieniem, o minimalnej granicy plastyczności 355 MPa, ulepszonej cieplnie i do stosowania w podwyższonej temperaturze.