Stale elektrotechniczne

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne dla stali elektrotechnicznych:

litera M, za którą umieszcza się:

liczbę będącą 100-krotną maksymalną wymaganą stratnością w W ∙ kg-1
liczbę będącą 100-krotną nominalną grubością wyrobu w mm (liczby rozdziela się poziomą kreską)
literę oznaczającą rodzaj wyrobu (blachy lub taśmy elektrotechnicznej), tj.:
dla indukcji magnetycznej wynoszącej 1,5T przy częstotliwości 50 Hz:

A – o ziarnie niezorientowanym
D – ze stali niestopowych (niewyżarzonych na gotowo
E – ze stali stopowych (niewyżarzonych na gotowo)

dla indukcji magnetycznej wynoszącej 1,7T przy częstotliwości 50 Hz:

P – o dużej przenikalności magnetycznej i ziarnie zorientowanym
S – konwencjonalna o ziarnie zorientowanym

Symboli dodatkowych dla tych gatunków stali się nie przewiduje.

Przykład. M400-50A jest znakiem stali elektrotechnicznej, o stratności nie większej niż 4 W ∙ kg-1, nominalnej grubości 0,5 mm i o ziarnie niezorientowanym.