Stale konstrukcyjne – symbole

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne dla stali konstrukcyjnych:

litera S oraz liczba będąca minimalną granicą plastyczności w MPa dla najmniejszego zakresu grubości wyrobu

Symbole dodatkowe Grupa 1:

to symbole określające pracę łamania zgodnie z poniższą tabelką oraz symbole literowe:

A – umocniony wydzieleniowo
M – walcowany cieplno-plastycznie
N – normalizowany lub walcowany normalizująco
Q – ulepszony cieplnie
G – inne cechy, uzupełnione (jeśli to potrzebne) jedną cyfrą lub dwiema cyframi

Praca łamania, J

Temperatura, ◦C

27

40

60

JR

KR

LR

20

J0

K0

L0

0

J2

K2

L2

-20

J3

K3

L3

-30

J4

K4

L4

-40

J5

K5

L5

-50

J6

K6

L6

-60

Symbole dodatkowe Grupa 2:

C – do specjalnego kształtowania na zimno
D – do powlekania na gorąco
E – do emaliowania
F – do kucia
H – na kształtowniki zamknięte
L – do stosowania w niskiej temperaturze
M – walcowany cieplno-plastycznie
N – normalizowany lub walcowany normalizująco
P – na kształtowniki grodzicowe
Q – ulepszony cieplnie
S – do budowy statków
T – na rury
W – odporny na korozję atmosferyczną
oraz symbole chemiczne wymaganych dodatkowych pierwiastków, np. Cu z jedną (jeżeli to potrzebne) cyfrą oznaczającą 10-krotną średnią (zaokrągloną do 0,1%) z wymaganego zakresu zawartości tego pierwiastka.

Przykład. S355J0W jest znakiem stali konstrukcyjnej odpornej na korozję atmosferyczną o minimalnej granicy plastyczności 355 MPa i wymaganej pracy łamania wynoszącej 27 J w temp. 0 stopni C.