Stale maszynowe

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne oznaczające stale maszynowe:

litera E oraz liczba będąca minimalną granicą plastyczności w MPa dla najmniejszego zakresu grubości wyrobu

Symbole dodatkowe Grupa 1:

G – inne cechy, uzupełnione (jeżeli to potrzebne) jedną cyfrą lub dwiema cyframi

Jeżeli wymagane są własności udarnościowe, to należy stosować zasady podane w tabeli dotyczącej symboli Grupy 1 dla stali konstrukcyjnych.

Symbole dodatkowe Grupa 2:

C – przydatny do ciągnienia na zimno.

Przykład. E355K2 jest znakiem stali maszynowej o minimalnej granicy plastyczności 355 MPa i wymaganej pracy łamania 40 J w temp. -20 stopni C.