Stale niestopowe (z wyjątkiem stali automatowych) o średniej zawartości manganu <1%

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne dla stali niestopowych o średniej zawartości manganu <1%:

umieszczone kolejno po sobie: litera C i liczba będąca 100-krotną średnią procentową wymaganą zawartością węgla

Symbole dodatkowe Grupa 1:

C – do kształtowania na zimno, np. spęczania na zimno lub wyciskania na zimno
D – do ciągnienia drutu
E – z wymaganą maksymalną zawartością siarki
R – z wymaganym zakresem zawartości siarki
S – na sprężyny
U – na narzędzia
W – na druty do spawania
G – inne cechy, uzupełnione (jeżeli to potrzebne) jedną cyfrą lub dwiema cyframi

Symbole dodatkowe Grupa 2:

Symbole chemiczne wymaganych dodatkowych pierwiastków, np. Cu z jedną cyfrą (jeżeli to potrzebne) reprezentującą 10-krotną średnią (zaokrągloną do 0,1%) wymaganego zakresu zawartości tego pierwiastka.

Przykład. C70U oznacza stal narzędziową niestopową, do pracy na zimno, zawierającą średnio 0,70% węgla.