Stale szybkotnące

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne dla stali szybkotnących:

Znak tych stali składa się z następujących symboli głównych: liter HS oraz liczb oznaczających średnie zawartości procentowe (zaokrąglone do najbliższych liczb całkowitych) pierwiastków stopowych w następującej kolejności: wolfram, molibden, wanad, kobalt. Liczby dotyczące poszczególnych pierwiastków należy oddzielić kreską poziomą.

Symbole dodatkowe Grupa 1:

Symbol(e) pierwiastka lub pierwiastków chemicznych o większej zawartości (w przypadku tego samego gatunku).

Przykład. HS6-5-2C oznacza stal szybkotnącą zawierającą średnio 6% W, 5% Mo, 2% V i zwiększoną zawartość węgla. HS2-9-1-8 jest znakiem stali szybkotnącej o średnim składzie 1,1% C, 1,6% W, 9,5% Mo, 1,1% V, 8,0% Co.

Zawartość Cr w stalach szybkotnących nie jest podawana, gdyż jest we wszystkich gatunkach tych stali prawie taka sama i wynosi 3,5-4,5%. Jeżeli stal nie zawiera W, Mo lub V, to w odpowiednim miejscu wpisuje się 0, natomiast jeżeli nie zawiera Co, to nie wpisuje się nic.

Jeżeli stal narzędziowa szybkotnąca jest wytwarzana metodami metalurgii proszków, to na początku jej znaku należy umieścić litery PM.