Symbole dodatkowe – stan obróbki

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole oznaczające stan obróbki wyrobów stalowych

Symbol

Znaczenie

+A

wyżarzony zmiękczająco

+AC

wyżarzony do otrzymania węglików sferoidalnych

+AR

walcowany (bez jakichkolwiek szczególnych warunków walcowania lub obróbki cieplnej)

+AT

przesycony

+C

umocniony odkształceniowo

+Cnnn

umocniony odkształceniowo do Rm min. wynoszącej nnn MPa

+CPnnn

umocniony odkształceniowo do Rp0,2 min. wynoszącej nnn MPa

+CR

walcowany na zimno

+DC

stan dostawy pozostawia się do uznania wytwórcy

+FP

obrobiony do mikrostruktury ferrytyczno-perlitycznej i zakresu twardości

+HC

walcowany na gorąco, a następnie umocniony na zimno

+I

obrobiony izotermicznie

+LC

walcowany lub ciągniony wygładzająco na zimno

+M

kształtowany cieplno-plastycznie

+N

normalizowany lub walcowany normalizująco

+NT

normalizowany i odpuszczony

+P

umocowany wydzieleniowo

+Q

hartowany

+QA

hartowany w powietrzu

+QO

hartowany w oleju

+QT

hartowany i odpuszczony

+QW

hartowany w wodzie

+RA

wyżarzony rekrystalizująco

+S

obrobiony do stanu umożliwiającego cięcie nożycą na zimno

+SR

odprężony

+T

odpuszczony

+TH

obrobiony do zakresu twardości

+U

nieobrobiony

+WW

obrobiony plastycznie na ciepło