Wyroby płaskie do kształtowania na zimno (z wyjątkiem wymienionych w następnej grupie)

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne dla wyrobów płaskich do kształtowania na zimno:

litera D, za którą umieszcza się jedną z następujących liter:

C – dla gatunków walcowanych na zimno
D – dla gatunków walcowanych na gorąco, przeznaczonych do kształtowania bezpośredniego na zimno
X – dla gatunków bez charakterystyki walcowania (na zimno lub na gorąco) oraz dwie cyfry charakteryzujące gatunek stali

Symbole dodatkowe Grupa 1:

D – do powlekania na gorąco
ED – do bezpośredniego emaliowania
EK – do konwencjonalnego emaliowania
H – na kształtowniki zamknięte
T – na rury
podaje się również symbol chemiczny wymaganego pierwiastka stopowego, np. Cu, i (gdy to konieczne) jedną cyfrę będącą 10-krotną średnią (zaokrągloną do 0,1%) z wymaganego zakresu zawartość tego pierwiastka
G – inne cechy, uzupełnione (jeżeli to potrzebne) jedną cyfrą lub dwiema cyframi