Wyroby płaskie ze stali o podwyższonej wytrzymałości do kształtowania na zimno

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Symbole główne:

litera H, za którą umieszcza się:

Cnnn – dla gatunków walcowanych na zimno, o wymaganej minimalnej granicy plastyczności wynoszącej nnn MPa

Dnnn – dla gatunków walcowanych na gorąco, przeznaczonych do bezpośredniego kształtowania na zimno, o wymaganej minimalnej granicy plastyczności nnn MPa

Xnnn – dla gatunków bez wymaganego rodzaju walcowania (na zimno lub na gorąco), o wymaganej minimalnej granicy plastyczności nnn MPa

CTnnn(n) – dla gatunków walcowanych na zimno, o wymaganej minimalnej wytrzymałości na rozciąganie nnn(n) MPa

DTnnn(n) – dla gatunków walcowanych na gorąco, przeznaczonych do bezpośredniego kształtowania na zimno, o wymaganej minimalnej wytrzymałości na rozciąganie nnn(n) MPa

XTnnn(n) – dla gatunków bez wymaganego rodzaju walcowania (na zimno lub na gorąco), o wymaganej minimalnej wytrzymałości na rozciąganie nnn(n) MPa.

Symbole dodatkowe Grupa 1:

B – umocniony podczas utwardzania lakieru
C – wielofazowy
I – izotropowy
LA – niskostopowy
M – walcowany cieplno-plastycznie
P – z podwyższoną zawartością fosforu
T – o zwiększonej plastyczności w wyniku przemiany (stal TRIP)
X – dwufazowy
Y – wolny od atomów międzywęzłowych
G – inne cechy, uzupełnione (jeżeli to potrzebne) jedną cyfrą lub dwiema cyframi

Symbole dodatkowe Grupa 2:

D – do powlekania na gorąco

Przykład. HC400LA oznacza stal niskostopową o podwyższonej wytrzymałości, minimalnej granicy plastyczności 400 MPa, walcowaną na zimno na wyroby płaskie, z których gotowe wyroby są otrzymywane w wyniku kształtowania na zimno.