Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali niestopowej

Dla kształtowników zamkniętych ze stali niestopowej oznaczenie stali składa się z :