Oznaczenia dla kształtowników ze stali drobnoziarnistej

Dla kształtowników zamkniętych ze stali drobnoziarnistej oznaczenie stali składa się z :