Oznaczenia stali wg EN 10224

Oznaczenie stali składa się z numeru normy i albo znaku stali zgodnie z EN 10027-1 i CR 10260, albo z numeru stali zgodnie z EN 10027-2.

Znak stali składa się z: