Kołnierze stalowe

Kołnierz stalowy jest nieodzownym elementem konstrukcyjnym instalacji ciśnieniowej. Inne znane nazwy kołnierza to np. kryza, flanga, czy flansza. Kołnierze stalowe służą do szczelnego łączenia rurociągów, podłączania ich do zbiorników ciśnieniowych, a także do montażu armatury kołnierzowej. Stosowane są w instalacjach wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych.