Recykling stali

Stal jest bardzo wdzięcznym materiałem do recyklingu. Może być wielokrotnie przetwarzana bez utraty swoich właściwości. Produkcja 1 tony stali ze złomu pozwala znacząco zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza (redukcja dwutlenku węgla o ok. 80%), zmniejszyć zużycie energii elektrycznej (o ok. 86%), zaoszczędzić ok. 40% wody oraz mnóstwo miejsca na wysypisku śmieci.

 

margo - Recykling stali
o nas o nas

Złom stalowy to m.in. zniszczone konstrukcje stalowe, zamortyzowane maszyny, zużyte wyroby stalowe pochodzące z różnych zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw transportu kolejowego, drogowego, czy lotniczego, a także z gospodarstw domowych i rolniczych. Złom to również odpady produkcyjne powstające w trakcie procesu wytwarzania i obróbki stali, pochodzące z rozmaitych warsztatów, stalowni, walcowni, odlewni czy kuźni.

 

Produkując stal ze złomu i zwiększając poziom recyklingu, firmy redukują negatywne oddziaływanie na klimat i środowisko naturalne, zmniejszają ślad węglowy oraz przeciwdziałają globalnemu ociepleniu.

o nas

Nasza oferta