Spawanie vs. zgrzewanie

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Spawanie

Proces spawania polega na łączeniu dwóch elementów, np. dwóch końców rur, poprzez stopienie materiału w miejscu połączenia i (zwykle) wypełnienie go materiałem dodatkowym. W spawaniu rur stalowych ze szwem używa się elektrod spawalniczych, które tworzą łuk elektryczny, który stopi końce rur. Po zakończeniu procesu spawania, materiał dodatkowy staje się integralną częścią rury.

W spawaniu temperatura jest dużo wyższa niż w procesie zgrzewania. Połączenia spawane są zwykle gładkie i wymagają niewielkiej obróbki końcowej.

Spawanie może stworzyć połączenie o wytrzymałości porównywalnej lub nawet wyższej niż materiał bazowy, ze względu na możliwość wykorzystania materiałów spawalniczych o wyższej wytrzymałości.

Zgrzewanie

Proces zgrzewania rur stalowych również polega na łączeniu dwóch końców rur, ale bez dodatkowego materiału. W procesie tym końce rur są podgrzewane do odpowiedniej temperatury, a następnie łączone pod naciskiem, aby stworzyć stałe, trwałe połączenie. Połączenia zgrzewane mogą być bardziej chropowate od spawanych i wymagają większej obróbki końcowej.