Oznaczenia stali wg EN 10217-1

Oznaczenie stali składa się z:

numeru normy oraz jednego z dwu oznaczeń:

Znak stali jest oznaczony przez:

  1. dużą literę P dla zastosowań ciśnieniowych;
  2. oznaczenie minimalnej granicy plastyczności dla grubości ścianki mniejszej lub równej 16 mm, wyrażonej w MPa;

oraz jednego z dwu oznaczeń:

TR1 – dla jakości bez określonej zawartości aluminium, odpowiedniej udarności, kontroli odbiorczej i wymaganych badań;
lub
TR2 – dla jakości z określoną zawartością aluminium, odpowiednią udarnością, kontrolą odbiorczą i wymaganymi badaniami.