Produkcja stali - proces technologiczny dominujący w nowoczesnej hucie

Pierwszy etap to wytapianie stali w elektrycznym piecu łukowym EAF (ang. Electric Arc Furnace). Jest to piec elektryczny, w którym wsad (głównie zanieczyszczony złom stalowy) jest nagrzewany łukiem elektrycznym powstającym pomiędzy naładowanym materiałem a elektrodami. Łuk osiąga temperaturę do kilkunastu tysięcy stopni Celsjusza, co umożliwia nagrzanie wsadu do temperatury ok. 1500°C i jego stopienie bez utraty właściwości elektrochemicznych. Ok. ¼ globalnej produkcji stali wykorzystuje piece łukowe. Oznacza to ogromne zużycie elektrod grafitowych, które znacząco redukują ilość energii potrzebnej do produkcji stali.

 

margo - Produkcja stali - proces technologiczny dominujący w nowoczesnej hucie
o nas o nas

Kolejny etap to oczyszczanie i wprowadzanie dodatków stopowych do stali w pieco-kadzi. Jest to szereg procesów pozwalających na rafinację stali, oczyszczenie z wtrąceń niemetalicznych, uzupełnienie składu chemicznego, odsiarczenie i odtlenienie stali, poprawienie jej jakości, regulację temperatury, itd.

 

Ostatni etap to ciągłe odlewanie stali (COS). Jest to metoda metalurgiczna pozwalająca na prowadzenie procesu odlewania stali w sposób ciągły. To bardzo ekonomiczny proces wytwarzania wsadu dla walcowni rur. W procesie produkcji płynny metal (stal o temp. ok. 1550°C) wlewany jest pod kontrolą z kadzi do krystalizatora, gdzie krzepnąc uzyskuje kształt formy i jest sukcesywnie z niej wysuwany. Opuszczający maszynę odlew stalowy ma temperaturę ok. 1000°C i jest długim blokiem, który po pocięciu na żądaną długość, jest przekazywany do dalszej obróbki w walcowni.

o nas

Nasza oferta