Slide background
Slide background
Slide background

Rury bez szwu

OZNACZANIE STALI WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH

Zgodnie z Normami Europejskimi obowiązują dwa systemy oznaczania stali:

  • znakowy (według PN-EN 10027-1: 1994); znak stali składa się z symboli literowych i cyfr;
  • cyfrowy (według PN-EN 10027-2: 1994); numer stali składa się tylko z cyfr.

Każdy gatunek stali – ma nadany znak i numer, jednoznacznie identyfikujące tylko jeden materiał.

  • symbole w znaku są tak dobrane, że wskazują na jej główne cechy (np. na

zastosowanie, własności mechaniczne lub fizyczne, albo skład chemiczny), co ułatwia przybliżoną identyfikację gatunku stali;

  • numer stali, który można podawać zamiast znaku, jest łatwiejszy do elektronicznego przetwarzania danych, gdyż składa się tylko z pięciu cyfr.

Podany system oznaczeń stali – wprowadzono w państwach UE od 1992 r.

115
120
116