Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali drobnoziarnistych

Przykłady zastosowań:

 • instalacje energetyczne (do transportu wysokociśnieniowej pary wodnej lub para-wodoru);
 • systemy chłodzenia (do transportu wody chłodzącej w celu schłodzenia urządzeń lub procesów technologicznych);
 • instalacje chemiczne (do transportu cieczy chemicznych i gazów);
 • systemy parowe (do transportu wysokociśnieniowej pary wodnej);
 • instalacje przemysłowe (do transportu ciepłej wody, pary wodnej, cieczy chemicznych i gazów);
 • instalacje ciepłownicze (do transportu wysokociśnieniowej pary wodnej lub ciepłej wody);
 • instalacje gazowe (do transportu gazów ziemnych i propan-butanu).
Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Normy dla rur do zastosowań ciśnieniowych (stale drobnoziarniste):

 • EN 10216-3 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. WTD. Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.
 • EN 10305-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe precyzyjne. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno.
 • DIN 17179 Rury stalowe bez szwu okrągłe ze stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych dla podwyższonych wymagań. WTD.
 • DIN 2391-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe bez szwu precyzyjne o podwyższonej dokładności. Część 1: Wymiary.

Gatunki stali:

 • wg EN 10216-3: P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460N, P460NH, P460NL1, P460NL2
 • wg DIN 17179: StE255, StE285, StE355, StE420, StE460, WStE255, WStE285, WStE355, WStE420, WStE460, TStE255, TStE285, TStE355, TStE420, TStE460, EStE255, EStE285, EStE355, EStE420, EStE460
Stale drobnoziarniste pogrupowane są w czterech szeregach:
Szereg Oznaczenie wg EN 10216-3Oznaczenie wg DIN 17179
PodstawowyP-N StE
Dla wysokich temperatur P-NH WStE
Dla niskich temperatur P-NL1 TStE
Dla szczególnie niskich temperatur P-NL2 EStE

Długości rur wykonanych ze stali drobnoziarnistych

• D < 60,3 mm: 5-6 m
• D ≥ 60,3 mm / T < 7,1 mm: 5-6 m lub 10-14 m
• D ≥ 60,3 mm / T ≥ 7,1 mm: 5-6 m
• większe długości po uzgodnieniu

Tolerancje długości dokładnych:

• L < 6 m: 0 + 10 mm • 6 m ≤ L ≤ 12 m: 0 + 15 mm • L > 12 m: do uzgodnienia

Tolerancje średnicy zewnętrznej D:

dla rur wykonanych na gorąco: D ≤ 219,1 mm: ± 1 %, min ± 0,5 mm
dla rur wykonanych na zimno: ± 0,5 %, min ± 0,3 mm

Tolerancje grubości ścianki T:

dla rur wykonanych na gorąco: D ≤ 219,1 mm: ± 12,5 %, min ± 0,4 mm
dla rur wykonanych na zimno: ± 10 %, min ± 0,2 mm

Prostość

Odchyłka prostości każdej rury o długości L nie powinna przekraczać 0,0015 L. Odchyłka od prostości na każdym jednym metrze długości nie powinna przekraczać 3 mm.

Wymiary

Rury od średnicy zewnętrznej 21,3 mm z grubością ścianki od 2,3 mm są dostarczane jako walcowane na gorąco. Rury o średnicach mniejszych są dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną. Na podstawie uzgodnień jest możliwe dostarczenie rur w wymiarach i tolerancjach zgodnych z normami dla rur precyzyjnych.

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu wg normy EN 10220
Wymiary i masy rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg EN, DIN