Rury dla urządzeń ciśnieniowych dla niskich temperatur

Normy dla rur (dla niskich temperatur):

  • EN 10216-4 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. WTD. Część 4: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej.
  • EN 10305-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe precyzyjne. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno.
  • DIN 17173 Rury stalowe bez szwu o przekroju okrągłym dla niskich temperatur. WTD.
  • DIN 2391-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe bez szwu precyzyjne o podwyższonej dokładności. Część 1: Wymiary.

Rury te są stosowane w aparaturach i urządzeniach pracujących w niskich temperaturach. Cechą charakterystyczną stali, z których te rury są wykonywane, jest mała skłonność na kruche pękanie przy niskiej temperaturze.

Gatunki stali

wg EN 10216-4: P215NL, P265NL
wg DIN 17173: 10Ni14, TT St35N

Oznaczenie stali według EN

P– stale do zastosowań ciśnieniowych
215– minimalna wartość granicy plastyczności w N/mm2
N– wyżarzanie normalizujące lub kształtowanie normalizujące
L– stale do niskich temperatur

Długości rur wykonanych ze stali drobnoziarnistych

• D < 60,3 mm: 5-6 m
• D ≥ 60,3 mm / T < 7,1 mm: 5-6 m lub 10-14 m
• D ≥ 60,3 mm / T ≥ 7,1 mm: 5-6 m
• większe długości po uzgodnieniu

Tolerancje długości dokładnych

• L < 6 m: 0 + 10 mm • 6 m ≤ L ≤ 12 m: 0 + 15 mm • L > 12 m: do uzgodnienia

Tolerancje średnicy zewnętrznej D

dla rur wykonanych na gorąco: D ≤ 219,1 mm: ± 1 %, min ± 0,5 mm
dla rur wykonanych na zimno: ± 0,5 %, min ± 0,3 mm

Tolerancje grubości ścianki T

dla rur wykonanych na gorąco: D ≤ 219,1 mm: ± 12,5 %, min ± 0,4 mm
dla rur wykonanych na zimno: ± 10 %, min ± 0,2 mm

Prostość

Odchyłka prostości każdej rury o długości L nie powinna przekraczać 0,0015 L. Odchyłka od prostości na każdym jednym metrze długości nie powinna przekraczać 3 mm.

Wymiary

Rury od średnicy zewnętrznej 21,3 mm z grubością ścianki od 2,3 mm są dostarczane jako walcowane na gorąco. Rury o średnicach mniejszych są dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną. Na podstawie uzgodnień jest możliwe dostarczenie rur w wymiarach i tolerancjach zgodnych z normami dla rur precyzyjnych.

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu wg normy EN 10220

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg EN, DIN