Rury do urządzeń ciśnieniowych dla temperatur podwyższonych – kotłowe

Przykłady zastosowań:

  • systemy centralnego ogrzewania (jako elementy instalacji c.o. do transportu ciepłej wody z kotła do grzejników);
  • instalacje przemysłowe (do transportu ciepłej wody lub pary wodnej);
  • kolektory słoneczne (do transportu ciepłej wody do systemów centralnego ogrzewania);
  • instalacje ciepłownicze (do transportu ciepłej wody lub pary wodnej w celu dostarczenia ciepła do budynków);
  • systemy parowe (do transportu pary wodnej w celu wytwarzania energii elektrycznej lub do procesów technologicznych);
  • instalacje chemiczne (do transportu cieczy chemicznych lub pary wodnej).

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Normy dla rur kotłowych

EN 10216-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
EN 10305-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe precyzyjne. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno.
DIN 2391-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe bez szwu precyzyjne o podwyższonej dokładności. Część 1: Wymiary.
DIN 17175 Rury stalowe bez szwu do pracy w podwyższonej temperaturze. WTD.

Gatunki stali

wg EN: P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 14MoV6-3, 10CrMo5-5+NT, 10CrMo9-10, 11CrMo9-10+QT, 13CrMo4-5, 25CrMo4, X10CrMoVNb9-1, X11CrMo5+I, X11CrMo5+NT1, X11CrMo5+NT2

+N = normalizowany
+NT= normalizowanie + odpuszczanie
+QT= hartowanie + odpuszczanie (powietrze lub ciecz)
+I = wyżarzanie izotermiczne

wg DIN: 10CrMo9 10, 13CrMo44, 14MoV63, 15Mo3, 17Mn4, 19Mn5, St35.8, St45.8, 10CrMo9 10, 13CrMo44, 14MoV63, 15Mo3, 17Mn4, 19Mn5, St35.8, St45.8

Oznaczenia stali wg EN
– stale niestopowe:
P – stale do zastosowań ciśnieniowych
235 – wartość minimalna granicy plastyczności w N/mm2
GH – podwyższona temperatura
– stale stopowe znakowane wg składu chemicznego.

 

Stale do pracy w podwyższonych temperaturach – czytaj więcej

Średnica zewnętrzna
D [mm]

Dopuszczalne odchyłki
średnicy zewnętrznej D

Dopuszczalne odchyłki grubości ścianki T
w zależności od stosunku T/D

≤ 0,025

> 0,025
≤ 0,050

> 0,050
≤ 0,10

> 0,10

D ≤ 219,1

± 1 % lub ± 0,5 mm w zależności od tego, które większe

± 12,5 % lub 0,4 mm w zależności od tego, które większe

D > 219,1

± 20 %

± 15%

± 12,5 %

± 10 % *

* Dla średnicy zewnętrznej D ≥ 355,6 mm jest dopuszczalne miejscowe przekroczenie górnej odchyłki grubości ścianki o dalsze 5 % grubości ścianki T.

Tolerancje średnicy zewnętrznej D i grubości ścianki T dla rur wykonanych na zimno:

Dopuszczalne odchyłki D: ± 0,5 % lub ± 0,3 mm w zależności, które jest większe
Dopuszczalne odchyłki T: ± 10 % lub ± 0,2 mm w zależności, które jest większe

Tolerancje długości dokładnych

L ≤ 6000 mm: 0 + 10 mm
6000 mm < L ≤ 12 000 mm: 0 + 15 mm L > 12 000 mm: do uzgodnienia

Prostość

Odchyłka prostości każdej rury o długości L nie powinna przekraczać 0,0015 L. Odchyłka od prostości na każdym jednym metrze długości nie powinna przekraczać 3 mm.

Wymiary

Rury od średnicy zewnętrznej 21,3 mm z grubością ścianki od 2,3 mm są dostarczane jako walcowane na gorąco. Rury o średnicach mniejszych są dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną. Na podstawie uzgodnień jest możliwe dostarczenie rur kotłowych w wymiarach i tolerancjach zgodnych z normami dla rur precyzyjnych.

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu wg normy EN 10220

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg EN, DIN