Rury do urządzeń ciśnieniowych dla temperatury pokojowej

Przykłady zastosowań:

 • instalacje wodociągowe;
 • instalacje gazowe;
 • przemysł chemiczny.

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Normy dla rur do urządzeń ciśnieniowych dla temperatury pokojowej:

 • EN 10216-1 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej.
 • EN 10305-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe precyzyjne. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno.
 • DIN 2391-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe bez szwu precyzyjne o podwyższonej dokładności.
 • DIN 1629 Rury okrągłe bez szwu ze stali niestopowych dla podwyższonych wymagań.
 • DIN 1630 Rury okrągłe bez szwu ze stali niestopowych dla bardzo wysokich wymagań.

Gatunki stali:

 • wg EN 10216-1: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2
 • wg DIN 1629: St37.0, St44.0, St52.0
 • wg DIN 1630: St37.4, St44.4, St52.4

Oznaczenia

P – stale do zastosowań ciśnieniowych
235 – minimalna granica plastyczności w N/mm2
T – stal na rury (Tube)
R – temperatura pokojowa (Room)
1,2 – grupa jakości
TR1 – stale na rury do przepływu mediów – ogólne przeznaczenie
TR2 – stale na rury do urządzeń i rurociągów ciśnieniowych

Operacja kształtowania Jakość Warunki dostawy (wg EN 10216-1)
Walcowanie na gorąco TR1Walcowane lub normalizowane lub walcowane normalizująco
TR2 Normalizowane lub walcowane normalizująco
Walcowanie na gorąco + kształtowane na zimno TR1 i TR2Normalizowane

Średnica zewnętrzna
D [mm]

Dopuszczalne odchyłki
średnicy zewnętrznej D

Dopuszczalne odchyłki grubości ścianki T
w zależności od stosunku T/D

≤ 0,025

> 0,025
≤ 0,050

> 0,050
≤ 0,10

> 0,10

D ≤ 219,1

± 1 % lub ± 0,5 mm w zależności od tego, które większe

± 12,5 % lub 0,4 mm w zależności od tego, które większe

D > 219,1

± 20 %

± 15%

± 12,5 %

± 10 % *

* Dla średnicy zewnętrznej D ≥ 355,6 mm jest dopuszczalne miejscowe przekroczenie górnej odchyłki grubości ścianki o dalsze 5 % grubości ścianki T.

Tolerancje długości dokładnych

L ≤ 6000 mm: 0 + 10 mm
6000 mm < L ≤ 12 000 mm: 0 + 15 mm L > 12 000 mm: do uzgodnienia

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu wg normy EN 10220

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg EN, DIN