Rury konstrukcyjne

Rury konstrukcyjne wykorzystuje się najczęściej do różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. Dla tego rodzaju rur najważniejsza jest wytrzymałość materiału oraz uzależnione od profilu rury własności statyczne. Rurę stalową uważa się za znakomity element budowy dla konstruktora ze względu na największe wykorzystanie własności wytrzymałościowych materiału. Dobierając odpowiednio grubość ścianki oraz wielkość średnicy rury, można otrzymać najmniejszy ciężar konstrukcji przy największej wytrzymałości na obciążenie. Dlatego właśnie rura stalowa jest niezbędnym elementem konstrukcyjnym we wszystkich gałęziach przemysłu budowlanego.

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Norma EN 10210-1,2 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

Norma EN 10219-1,2 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

Przykłady zastosowań

  • W budownictwie hal przemysłowych np. jako elementy na wiązary dachowe wszelkiego rodzaju.
  • W kolejnictwie elektrycznym do budowy masztów dla przewodów elektrycznych i oświetleniowych.
  • Do budowy mostów i wież.
  • Jako zbrojenie sufitów betonowych.
  • Jako wężownice służące zimą do ogrzewania gorącą wodą, latem do chłodzenia wodą zimną.
  • Do budowy różnych sprzętów, np. drabin, schodów, regałów, stołów warsztatowych, podstaw pod maszyny i urządzenia, mebli, statywów itp.
  • Ze względu na lekkość budowy, łatwość montowania i rozbierania oraz niezniszczalność przy demontażu, chętnie używa się rur stalowych jako elementu konstrukcyjnego przy budowie hal wystawowych, trybun, scen, pomostów i innych konstrukcji przy wszelkiego rodzaju imprezach sportowych i artystycznych.
  • Do budowy suwnic i innego rodzaju dźwignic.
  • W pojazdach do budowy podwozi do wagonów, samochodów, maszyn rolniczych itp.