Rury na konstrukcje stalowe

Przykłady zastosowań:

  • konstrukcje budowlane (elementy nośne i konstrukcyjne takie jak ramy, słupy i belki);
  • energetyka (jako elementy konstrukcyjne wież wiatrowych, elektrowni wodnych i sieci przesyłowych);
  • transport (jako elementy konstrukcyjne w infrastrukturze transportowej, takiej jak mosty i wiadukty);
  • inżynieria mechaniczna (jako elementy konstrukcyjne w maszynach i urządzeniach przemysłowych).

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Normy dla rur konstrukcyjnych

  • EN 10210-1 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych
  • DIN 17121 Rury bez szwu o przekroju okrągłym ze stali konstrukcyjnych zwykłej jakości na konstrukcje stalowe
  • DIN 17124 Rury bez szwu o przekroju okrągłym ze stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych na konstrukcje stalowe

Gatunki stali

wg EN 10210-1: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S275NLH, S355J0H, S355J2H, S355NH, S355NLH, S420NH, S420NLH, S460NH, S460NLH

Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali niestopowej
Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali drobnoziarnistej

wg DIN 17124: EStE255, EStE285, EStE355, EStE420, EStE460, RSt37-2, St37-3, St44-2, St44-3, St52-3, StE255, StE285, StE355, StE420, StE460, TStE255, TStE285, TStE355, TStE420, TStE460

Wymiary

Średnice zewnętrzne: od 10,2 mm do 139,7 mm
Grubości ścianek: od 0,5 mm do 12,5 mm

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu wg normy EN 10220

Rury od średnicy 21,3 mm z grubością ścianki od 2,3 mm są dostarczane jako walcowane na gorąco. Rury o średnicach mniejszych są dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną.

Pakowanie

Rury dostarcza się w wiązkach o przekroju okrągłym lub sześciokątnym o masie 300 – 3500 kg. Rury związane są taśmą stalową. Po uzgodnieniu rury mogą być pakowane do folii, juty lub drewnianych skrzyń.

Zdolność rur do cynkowania ogniowego

Istnieje możliwość cynkowania ogniowego wszystkich stali konstrukcyjnych, ale na jakość, wygląd i grubość warstwy ma wpływ skład chemiczny stali (zawartość Si + P). Dla celów antykorozyjnych zaleca się aby zawartość Si + P znajdowała się w przedziale 0,13% – 0,28%.