Rury do wymienników ciepła

Wymienniki ciepła wykorzystuje się w przemyśle energetycznym oraz chemicznym, przy ogrzewaniu budynków, ogrzewaniu wody użytkowej itp. Rury umożliwiają przenoszenie energii z jednego medium na drugie.

Przykłady zastosowań:

 • wymienniki ciepła parowo-wodne (do ochładzania pary wodnej w celu wytworzenia wody chłodzącej);
 • wymienniki ciepła powietrze-woda (do transferu ciepła z powietrza do wody w celu ogrzewania lub schładzania budynków);
 • wymienniki ciepła woda-woda (do transferu ciepła pomiędzy dwoma strumieniami wody);
 • wymienniki ciepła powietrze-powietrze (do transferu ciepła pomiędzy dwoma strumieniami powietrza).
Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Normy dla rur do wymienników ciepła

 • EN 10216-2 Rury stalowe do zastosowań ciśnieniowych. WTD. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
 • DIN 28180 Rury stalowe bez szwu do wymienników ciepła. Wymiary, tolerancje, materiały.
 • DIN 17175 Rury stalowe bez szwu do pracy w temperaturach podwyższonych. WTD.
 • DIN 1629 Rury stalowe bez szwu o przekroju okrągłym ze stali niestopowych wyższej jakości. WTD.

Gatunki stali

 • wg EN 10216-2: 16Mo3, P235GH
 • wg DIN 17175: 15Mo3, St35.8
 • wg DIN 1629: St37.0
 • wg DIN 17173: TT St35N

Rury przeważnie są produkowane jako ciągnione na zimno, po uzgodnieniu mogą być dostarczone jako walcowane na gorąco. Dostawę rur ze średnią grubością ścianki należy uzgodnić przy zamawianiu rur.

Rury kotłowe

Rury kotłowe pracują w bardzo trudnych warunkach – w ekstremalnie wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Wymaga to od producentów rur doskonałej znajomości zjawisk fizykochemicznych występujących w rurach zabudowanych w kotłach oraz zmian własności mechanicznych zachodzących w strukturach stali używanych do produkcji tych rur. Jednym z najczęściej występujących niszczących procesów fizykochemicznych jest korozja wywołana utleniającym działaniem pary wodnej na żelazo. Powstawanie pary, spadek współczynnika odprowadzania ciepła, miejscowe podwyższenie temperatury ścianek rur, to czynniki, które istotnie zwiększają działanie korozji pary wodnej na metal, zwłaszcza na powierzchniach już wstępnie utlenionych. Stopień tego utlenienia może być różny i zależy także od okresu składowania rur. Stąd też ważnym czynnikiem zabezpieczającym rury przed szybkim niszczeniem w czasie eksploatacji, oprócz zapewnienia dużej gładkości ścianek rur, jest zabezpieczenie ich na okres składowania.