Rury przewodowe

Rury przewodowe do transportu cieczy, gazów i materiałów sypkich stanowią najbardziej rozpowszechniony asortyment rur. Są to rury, które pracują pod ciśnieniem. Wartość tego ciśnienia jest różna w zależności od konkretnego zastosowania (rury niskociśnieniowe, średniociśnieniowe i wysokociśnieniowe). Także połączenia rur przewodowych mogą być różne, a każde z nich ma wiele odmian (np. połączenia za pomocą złączek rur gwintowanych, bezpośrednie spawanie rur ze sobą, połączenia kołnierzowe). Budowane przewody rurowe wyposażone są w różnego rodzaju armaturę, taką jak zawory, zasuwy, kurki, przeznaczone do zmiany ilości medium, ciśnienia lub temperatury.

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Norma EN 10217-1 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych
Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

Norma EN 10217-2 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych
Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Norma EN 10255 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania

Norma EN 10224 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych