Rury przewodowe wg normy EN 10255

Rury te stosuje się najczęściej do budowy instalacji wodnych, gazowych i wentylacyjnych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Rury wykonane wg normy EN 10255 nadają się do gwintowania i do spawania.

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania

Gatunek: S195T

Proces wytwarzania rur

Rury powinny być wytwarzane w procesie bez szwu (S) lub zgrzewania wzdłużnego (W).

Szeregi

Szeregi (M – średnie, H – ciężkie) i rodzaje (L lub L1 lub L2) – oznaczenie używane łącznie ze średnicą, określa grubość ścianki i masę na jednostkę długości rury.

Tolerancje

Dla rur ze szwem tolerancja grubości ścianki wynosi:
± 10 % dla szeregu M i H oraz rodzaju L;
– 8 % z ograniczeniem tolerancji dodatniej przez tolerancję masy, dla rodzaju L1 i L2.

Dla rur ze szwem tolerancja masy wynosi:
± 7,5 % dla wiązek o masie 10 ton i większych, dla szeregów M i H i rodzaju L;
+ 10 % / – 8 % dla pojedynczej rury rodzajów L1 i L2.

Rodzaje długości i tolerancje (rury ze szwem)

Standardowa – długość 6 m lub 6,4 m: + 150 mm / – 50 mm
Dowolna – długość 4 m ≤ L ≤ 16 m z zakresem 2 m na pozycję zamówienia: do 10 % dostarczonych rur może być poniżej długości zamówionej, ale nie krótszej niż 75 % minimalnego zakresu długości
Dokładna
L ≤ 6 m: + 10 mm
6 < L ≤ 12: + 15 mm L > 12: + wg uzgodnienia

Prostość

Dla rur o podanej średnicy zewnętrznej równej lub większej od 33,7 mm odchyłka prostości nie powinna przekraczać 0,002 L dla każdej rury długości L, gdzie L jest dostarczoną przez wytwórcę długością.

Szczelność

Szczelność powinna być wykazana próbą wodną albo badaniem elektromagnetycznym.

Cechowanie

Co najmniej:
– znak wytwórcy;
– symbol wskazujący szereg (H lub M) lub rodzaj (L, L1 lub L2);
– symbol S (bez szwu) lub W (ze szwem).