Rury przewodowe wg normy EN 10224

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych

Gatunki stali: L235 (0252), L275 (0260), L355 (0419)

Oznaczenia stali wg EN 10224

Rura powinna być wytworzona w jednym z poniższych procesów:
a) bez szwu (S)
b) zgrzewana doczołowo (BW) – spoiny wzdłużne
c) elektrycznie zgrzewana (EW) – spoiny wzdłużne lub spiralne
d) spawana łukiem krytym (SAW) – spoiny wzdłużne lub spiralne

Wymiary

Średnica zewnętrzna: od 26,9 mm do 2743 mm
Grubość ścianki: od 2 mm do 25 mm

Tolerancja średnicy zewnętrznej dla rur EW i BW

średnica zewnętrzna ≤ 219,1 mm: ± 1 % średnicy z minimum ± 0,5 mm
średnica zewnętrzna > 219,1 mm: ± 0,75 % średnicy

Tolerancja średnicy zewnętrznej dla rur SAW

Dopuszczalna odchyłka średnicy zewnętrznej nie powinna przekraczać ± 0,75 % średnicy z maksimum ± 6 mm dla średnicy do 2 032 mm włącznie. Dla rur o średnicy większej niż 2 032 mm tolerancja powinna być uzgodniona między zamawiającym a wytwórcą.

Tolerancja grubości ścianki dla rur EW i BW

 • Dopuszczalna odchyłka grubości ścianki, z wykluczeniem obszaru zgrzeiny, nie powinna przekraczać ± 10 % lub ± 0,3 mm, w zależności od tego, która jest większa.
 • Minimalna grubość ścianki w obszarze zgrzeiny nie powinna być mniejsza niż grubość dopuszczalna dla korpusu rury.
 • Zewnętrzna wypływka rur zgrzewanych elektrycznie powinna być usunięta przez okrawanie, a rur zgrzewanych czołowo powinna być wyrównana przez walcowanie.
 • Wysokość wewnętrznej wypływki nie powinna przekraczać (0,5 + 0,05T) mm.

Tolerancja grubości ścianki dla rur SAW

 • Dopuszczalna odchyłka grubości ścianki, z wykluczeniem nadlewu, nie powinna przekraczać ± 7,5 % grubości ścianki.
 • Maksymalna wysokość nadlewu spoiny rur SAW:
  grubość ścianki ≤ 12,5 mm: maksymalna wysokość wypływki 3,5 mm
  grubość ścianki > 12,5 mm: maksymalna wysokość wypływki 4,5 mm

Tolerancje długości dokładnej L

 • 2000 mm < L ≤ 6000 mm
  średn. zewn. < 406,4 mm: + 10 mm
  średn. zewn. ≥ 406,4 mm: + 25 mm
 • 6000 mm < L ≤ 12000 mm
  średn. zewn. < 406,4 mm: + 15 mm średn. zewn. ≥ 406,4 mm: + 50 mm
 • L > 12000 mm
  + według uzgodnień