Rury przewodowe wg normy EN 10217-1

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej.

Gatunki stali: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2

Oznaczenia stali wg EN 10217-1

Szczelność

Rury powinny być poddane badaniu szczelności próbą wodną (przeprowadzoną pod ciśnieniem 70 bar) lub badaniom elektromagnetycznym.

Proces wytwarzania

EW – elektryczne zgrzewanie (dla rur TR2 jest dopuszczalne tylko zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości, min. 100 kHz)
SAW – spawanie łukiem krytym: SAWL – spoina wzdłużna, SAWH – spoina spiralna
BW – ciągłe zgrzewanie, tylko dla gatunku stali P195 i P235 przy D ≤ 114,3

Prostość

Odchyłka prostości każdej rury o długości L nie powinna przekraczać 0,0015 L. Odchyłka prostości na dowolnym metrze długości rury nie powinna przekraczać 3 mm.

Wymiary

Średnica zewnętrzna D: od 10,2 mm do 2 540 mm
Grubość ścianki T: od 1,4 mm do 40 mm

Tolerancje średnicy zewnętrznej D

D ≤ 219,1 mm: ± 1% lub ± 0,5 mm w zależności, która jest większa
D > 219,1 mm: ± 0,75 % lub ± 6 mm w zależności, która jest mniejsza

Tolerancje grubości ścianki T (odchyłka dodatnia nie obejmuje powierzchni szwu)

T ≤ 5 mm: ± 10 % lub ± 0,3 mm w zależności, która jest większa
5 mm < T ≤ 40 mm: ± 8 % lub ± 2 mm w zależności, która jest mniejsza

Maksymalna wysokość wypływki zgrzeiny rur EW i BW

EW (proces wytwarzania)
Jakość TR1: na zewnątrz wyrównana skrawaniem, wewnątrz 1,5 mm
Jakość TR2: na zewnątrz wyrównana skrawaniem, wewnątrz 0,5 mm + 0,05 T
BW (proces wytwarzania)
Jakość TR1: na zewnątrz jako walcowana, wewnątrz 0,5 mm + 0,05 T

Maksymalna wysokość nadlewu spoiny rur SAW

Grubość ścianki T ≤ 12,5 mm: wewnątrz 3,5 mm, na zewnątrz 3,5 mm
Grubość ścianki T > 12,5 mm: wewnątrz 4,8 mm, na zewnątrz 4,8 mm

Tolerancje długości dokładnej L

L ≤ 6000 mm, dla średnicy zewnętrznej D < 406,4 mm: + 10 mm
L ≤ 6000 mm, dla średnicy zewnętrznej D ≥ 406,4 mm: + 25 mm

6000 mm < L ≤ 12000 mm, dla średnicy zewnętrznej D < 406,4 mm: + 15 mm
6000 mm < L ≤ 12000 mm, dla średnicy zewnętrznej D ≥ 406,4 mm: + 50 mm

L > 12000 mm: + do uzgodnienia

Atesty

EN 10204-3.1