Rury konstrukcyjne wg normy EN 10210-1,2

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

  • Zastosowanie: konstrukcje stalowe, budowa maszyn, pojazdów i urządzeń, maszyny rolnicze
  • Metody wytwarzania: kształtowniki zamknięte bez szwu lub ze szwem

Klasyfikacja

• W przypadku klas wytrzymałości stali konstrukcyjnych niestopowych wyróżniamy cztery grupy jakościowe: JR, J0, J2 i K2. Grupy te różnią się między sobą wymaganą energią łamania, rodzajem odtleniania, wartościami granicznymi różnych pierwiastków, szczególnie fosforu i siarki oraz wymaganiami kontroli i badań.

Gatunki: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H (stale niestopowe jakościowe)

Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali niestopowej

• W przypadku klas wytrzymałości stali drobnoziarnistych, ustalono dwie grupy jakościowe: N i NL. Grupy te różnią się między sobą zawartością węgla, siarki i fosforu oraz energią łamania w temperaturze obniżonej.

Gatunki: S275NH, S275NLH, S355NH i S355NLH (stale niestopowe jakościowe)
Gatunki: S420NH, S420NLH, S460NH i S460NLH (stale stopowe specjalne)

Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali drobnoziarnistej

Stan dostawy

Grupa jakościowa JR, J0, J2 i K2 – wykonane na gorąco
Grupa jakościowa N i NL – normalizowane (normalizowanie obejmuje walcowanie normalizujące)

Wymiary

Średnice zewnętrzne: od 21,3 mm do 1219,0 mm (dla rur bez szwu do 660 mm)
Grubość ścianki: do 50 mm
Długości handlowe: od 6 m do 12 m

Tolerancje wymiarowe

– dla średnic zewn.: ± 1%, min ± 0,5 mm, max ± 10 mm
– dla grubości ścianek: 10%

Atesty

dla grupy jakości JR i J0: EN 10204-2.2
dla grupy jakości J2 + drobnoziarniste: EN 10204-3.1