Rury konstrukcyjne wg normy EN 10219-1,2

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych

  • Zastosowanie: konstrukcje stalowe, budowa maszyn, pojazdów i urządzeń, maszyny rolnicze
  • Metody wytwarzania: zgrzewane elektrycznie lub spawane łukiem krytym bez późniejszej obróbki cieplnej

Klasyfikacja

W przypadku klas wytrzymałości stali konstrukcyjnych niestopowych wyróżniamy cztery grupy jakościowe: JR, J0, J2 i K2. Grupy te różnią się między sobą wymaganą energią łamania, wartościami granicznymi różnych pierwiastków, szczególnie fosforu i siarki oraz wymaganiami kontroli i badań.

Gatunki: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H (stale niestopowe jakościowe)

Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali niestopowej

W przypadku klas wytrzymałości stali drobnoziarnistych, ustalono cztery grupy jakościowe: N, NL, M i ML. Grupy te różnią się między sobą zawartością węgla, siarki i fosforu oraz energią łamania w temperaturze obniżonej.

Gatunki: S275NH, S275NLH, S355NH i S355NLH (stale niestopowe jakościowe)
Gatunki: S460NH, S460NLH, S275MH do S460MH i S275MLH do S460MLH (stale stopowe specjalne)

Oznaczenia dla kształtowników zamkniętych ze stali drobnoziarnistej

Stan materiału wsadowego

Grupa jakościowa JR, J0, J2 i K2 – walcowany lub normalizowany/walcowany normalizująco (N)
Grupa jakościowa N i NL – normalizowany/walcowany normalizująco (N)
Grupa jakościowa M i ML – walcowany termomechanicznie (M)

Wymiary

Średnice zewnętrzne: od 21,3 mm do 1219,0 mm
Grubość ścianki: do 30 mm
Długości handlowe: od 6 m do 12 m

Tolerancje wymiarowe

Średnica zewn.: ± 1%, z minimum ± 0,5 mm i maksimum ± 10 mm
Grubość ścianek:
dla średnic zewn. ≤ 406,4 mm:
grubość ścianki ≤ 5 mm ± 10%
grubość ścianki > 5 mm ± 0,5 mm
dla średnic zewn. > 406,4 mm:
± 10% z maksimum ± 2 mm

Prostość

0,20% długości całkowitej i 3 mm na każdy 1 m długości

Atesty

dla grupy jakości JR i J0: EN 10204-2.2
dla grupy jakości J2 + drobnoziarniste: EN 10204-3.1