Slide background
Slide background
Slide background

PODSTAWOWE POJĘCIA

Surówka – stop żelaza z węglem, który powstaje jako produkt wyjściowy wielkiego pieca. Surówkę charakteryzuje bardzo wysoka zawartość węgla (3%-4,3%) oraz liczne zanieczyszczenia, przez co jest ona krucha i nieprzydatna jako materiał. Nazwa (surówka = surowiec) wskazuje, że jest to półprodukt przewidziany do dalszej przeróbki.

Żeliwo – surówka przetopiona ponownie ze złomem żeliwnym, stalowym i dodatkami. Żeliwo zawiera 2,2%-3,6% węgla.

Staliwo – wieloskładnikowy stop żelaza z węglem, zawierający mniej niż 2% węgla, nie poddany obróbce plastycznej, przeznaczony na odlewy. Staliwo ma znacznie lepsze właściwości mechaniczne od żeliwa, w szczególności jest plastycznie obrabialne, a odmiany o zawartości węgla poniżej 0,25% są dobrze spawalne.

Stal – stop żelaza z węglem po przeróbce plastycznej (np. walcowaniu) zawierający mniej niż 2% węgla.