Slide background
Slide background
Slide background

PODZIAŁ STALI

1. Stale konstrukcyjne i specjalne:

  • Stale konstrukcyjne niestopowe
  • Stale konstrukcyjne stopowe
  • Stale odporne na korozje
  • Stale łożyskowe
  • Stale o specjalnych zastosowaniach

 2. Stale narzędziowe:

  • Stale narzędziowe niestopowe
  • Stale narzędziowe stopowe
  • Stale szybkotnące