Slide background
Slide background
Slide background

Rury do wymienników ciepła

Normy:

EN 10216-2 Rury stalowe do zastosowań ciśnieniowych. WTD. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
DIN 28180 Rury stalowe bez szwu do wymienników ciepła. Wymiary, tolerancje, materiały.
DIN 17175 Rury stalowe bez szwu do pracy w temperaturach podwyższonych. WTD.
DIN 1629 Rury stalowe bez szwu o przekroju okrągłym ze stali niestopowych wyższej jakości. WTD.

Gatunki stali:

wg EN 10216-2: 16Mo3, P235GH
wg DIN 17175: 15Mo3, St35.8
wg DIN 1629: St37.0
wg DIN 17173: TT St35N

  • Wymienniki ciepła wykorzystuje się w przemyśle energetycznym oraz chemicznym, przy ogrzewaniu budynków, ogrzewaniu wody użytkowej itp. Rury umożliwiają przenoszenie energii z jednego medium na drugie.
  • Rury przeważnie są produkowane jako ciągnione na zimno, po uzgodnieniu mogą być dostarczone jako walcowane na gorąco. Dostawę rur ze średnią grubością ścianki należy uzgodnić przy zamawianiu rur.

Masa rur stalowych ciągnionych na zimno do wymienników

Rury stalowe ciągnione na zimno z minimalną grubością ścianki do wymienników (wartości w calach)

Rury stalowe ciągnione na zimno ze średnią grubością ścianki do wymienników (wartości w calach)