Slide background
Slide background
Slide background

Rury na przewody dla mediów palnych

Normy:

EN ISO 3183 Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych
DIN 2470-1 Rurociągi stalowe do gazu dla ciśnienia do 16 bar.
DIN 2470-2 Rurociągi stalowe do gazu dla ciśnienia ponad 16 bar.
DIN 17172 Rury stalowe do transportu cieczy palnych i gazów.

Gatunki stali:

wg EN ISO 3183-PSL1: L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450
wg EN ISO 3183-PSL2: L245NE, L290NE, L360NE, L415NE
wg DIN 2470-1/1629: St37.0
wg DIN 2470-2/17172: StE210.7, StE240.7, StE290.7, StE320.7, StE360.7, StE415.7

Zastosowanie

Ten rodzaj rur jest przeznaczony na rurociągi do transportu gazu, ropy i innych palnych cieczy w przemyśle wydobywczym, chemicznym i energetycznym.

Wytwarzanie

Rury zwykle dostarczane są jako walcowane na gorąco. Tylko rury z DN 6-10 oraz niektóre o innych wymiarach są po uzgodnieniu dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną.

Tolerancje średnicy zewnętrznej D (wg EN ISO 3183)

D < 60,3 mm (2,375″): -0,80 mm +0,40 mm (-0,031″ +0,016″)
60,3 mm (2,375″) ≤  D  ≤ 168,3 mm (6,625″): ±0,0075D

Tolerancje grubości ścianki T (wg EN ISO 3183)

T < 4 mm (0,157″): -0,5 mm +0,6 mm (-0,020″ +0,024″)
4 mm (0,157″) ≤ T ≤ 25 mm (0,984″): -0,125T +0,150T

Tolerancje średnicy zewnętrznej D (wg DIN)

D ≤ 200 mm: ±1%, min ±0,5 mm

Tolerancje grubości ścianki T (wg DIN)

D ≤ 130 mm: ±10%
D > 130 mm: ±12,5%