Slide background
Slide background
Slide background

SKŁAD CHEMICZNY

Decydujący wpływ na właściwości niestopowej stali ma zawartość węgla. Materiały wykonane ze stali niestopowej zawierają również pewne ilości innych pierwiastków, pochodzących z rudy oraz procesu hutniczego. Pierwiastki takie jak tlen, azot, siarka oraz wtrącenia niemetaliczne, głównie tlenków siarki i fosforu, zwane są zanieczyszczeniami.

Pozostałe stale zawierają oprócz węgla składniki stopowe (m.in. nikiel, chrom, mangan, molibden, wanad, kobalt, krzem) dodawane w celu uzyskania pewnych szczególnych własności, np.:
– zwiększenia wytrzymałości,
– odporności na korozję,
– żaroodporności,
– podatności na obróbkę cieplną.

Przykłady:

  • Chrom w dużej ilości (12%-30%) znacząco zwiększa odporność stali na działanie czynników utleniających, dlatego jest składnikiem stali żaroodpornych, kwasoodpornych i nierdzewnych.
  • Krzem zmniejsza straty energetyczne i dlatego stosowany jest w ilości do 4% do wyrobu blach prądnicowych i transformatorowych.
  • Molibden zwiększa głębokość hartowania.