Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

SKŁAD CHEMICZNY

Decydujący wpływ na właściwości niestopowej stali ma zawartość węgla. Materiały wykonane ze stali niestopowej zawierają również pewne ilości innych pierwiastków, pochodzących z rudy oraz procesu hutniczego. Pierwiastki takie jak tlen, azot, siarka oraz wtrącenia niemetaliczne, głównie tlenków siarki i fosforu, zwane są zanieczyszczeniami.

Pozostałe stale zawierają oprócz węgla składniki stopowe (m.in. nikiel, chrom, mangan, molibden, wanad, kobalt, krzem) dodawane w celu uzyskania pewnych szczególnych własności, np.:
– zwiększenia wytrzymałości,
– odporności na korozję,
– żaroodporności,
– podatności na obróbkę cieplną.

Przykłady:

  • Chrom w dużej ilości (12%-30%) znacząco zwiększa odporność stali na działanie czynników utleniających, dlatego jest składnikiem stali żaroodpornych, kwasoodpornych i nierdzewnych.
  • Krzem zmniejsza straty energetyczne i dlatego stosowany jest w ilości do 4% do wyrobu blach prądnicowych i transformatorowych.
  • Molibden zwiększa głębokość hartowania.

rury stalowe, armatura przemysłowa, wyroby hutnicze

Nasza oferta

innowacyjna gospodarka parp ue
Innowacyjny system elektroniczny B2B w Spółce Margo