Slide background
Slide background
Slide background

Symbole dodatkowe dla wyrobów stalowych

Symbole oznaczające stan obróbki wyrobów stalowych

SymbolZnaczenie
+Awyżarzony zmiękczająco
+ACwyżarzony do otrzymania węglików sferoidalnych
+ARwalcowany (bez jakichkolwiek szczególnych warunków walcowania lub obróbki cieplnej)
+ATprzesycony
+Cumocniony odkształceniowo
+Cnnnumocniony odkształceniowo do Rm min. wynoszącej nnn MPa
+CPnnnumocniony odkształceniowo do Rp0,2 min. wynoszącej nnn MPa
+CRwalcowany na zimno
+DCstan dostawy pozostawia się do uznania wytwórcy
+FPobrobiony do mikrostruktury ferrytyczno-perlitycznej i zakresu twardości
+HCwalcowany na gorąco, a następnie umocniony na zimno
+Iobrobiony izotermicznie
+LCwalcowany lub ciągniony wygładzająco na zimno
+Mkształtowany cieplno-plastycznie
+Nnormalizowany lub walcowany normalizująco
+NTnormalizowany i odpuszczony
+Pumocowany wydzieleniowo
+Qhartowany
+QAhartowany w powietrzu
+QOhartowany w oleju
+QThartowany i odpuszczony
+QWhartowany w wodzie
+RAwyżarzony rekrystalizująco
+Sobrobiony do stanu umożliwiającego cięcie nożycą na zimno
+SRodprężony
+Todpuszczony
+THobrobiony do zakresu twardości
+Unieobrobiony
+WWobrobiony plastycznie na ciepło