Slide background
Slide background
Slide background

Właściwości mechaniczne i technologiczne

Parametry charakteryzujące przydatność stali w gospodarce (ich wielkość zależy od składu stopu i rodzaju obróbki):

wytrzymałość na rozciąganie (a także wytrzymałość na ściskanie, zginanie, ścinanie i skręcenie)

sprężystość – zdolność materiału do odzyskiwania pierwotnej postaci po zaprzestaniu działania na niego sił powodujących odkształcenie

plastyczność – zdolność materiału do zachowania postaci odkształconej po zaprzestaniu działania obciążeń

ciągliwość – zdolność materiału pozwalająca na zachowanie jego właściwości podczas obróbki polegającej na jego tłoczeniu, zginaniu lub prostowaniu

udarność – odporność na obciążenia dynamiczne

twardość – zdolność przeciwstawienia się materiału przy próbie wciskania przedmiotów twardszych

spawalność – cecha stali pozwalająca na wykonanie trwałych połączeń przez spawanie

odporność na działanie środowiska (odporność na działanie podwyższonych i niskich temperatur, odporność na działanie czynników powodujących korozję chemiczną i atmosferyczną)