Slide background
Slide background
Slide background

Rury na części urządzeń i ogólnego stosowania

Normy:

EN 10297-1 Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych.
EN 10294-1 Rury stalowe do obróbki mechanicznej. Część 1 – stale niestopowe i stopowe
EN 10084 Stale do nawęglania
EN 10083 Stale do ulepszania cieplnego
DIN 17210 Stale do nawęglania
DIN 17204 Rury stalowe okrągłe bez szwu ze stali do uszlachetniania
DIN 17200 Stale do uszlachetniania
DIN 1629 Rury stalowe okrągłe bez szwu ze stali niestopowych dla podwyższonych wymagań
DIN 1630 Rury stalowe okrągłe bez szwu ze stali niestopowych dla bardzo wysokich wymagań

Gatunki stali:

wg EN 10297-1: E355, E420J2, E470, 20NiCrMo2-2, 25CrMo4, 30CrMo4, 34CrMo4, 38Mn6, 42CrMo4
wg EN 10294-1: 20MnV6+AR, 20MnV6+N, E355+AR, E355+N
wg EN 10084: 16MnCr5, C10E, C10R, C15E, C16E, C16R
wg EN 10083-2: 28Mn6, C22, C22E, C22R, C25, C25E
wg DIN 17210: 16MnCr5, C10, C15, Ck10, Ck15, Cm15
wg DIN 17204: C22, C35, C45, C55, Ck22, Ck35, Ck45, Ck55, Cm22, Cm35, Cm45
wg DIN 17200: Cm55
wg DIN 1629: St37.0, St44.0, St52.0
wg DIN 1630: St37.4, St44.4, St52.4

Sposób wykonywania

– walcowane na gorąco lub ciągnione na zimno (oprócz właściwych rur precyzyjnych), co zależy od norm, wymiarów i uzgodnień przy zamawianiu rur. Tolerancje wymiarów spełniają wymogi odpowiednich norm, natomiast tolerancje rur do obróbki mechanicznej odpowiadają stanowi zależnemu od sposobu produkcji przed obróbką mechaniczną.

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu wg normy EN 10220

Rury ze stali węglowych, walcowane na gorąco nie są poddawane dodatkowej obróbce cieplnej, a stan struktury odpowiada normalizowaniu. Rury ciągnione na zimno są po formowaniu obrabiane cieplnie aby spełnić wymogi norm dotyczących ich stanu i własności mechanicznych. Powierzchnie zewnętrzna i wewnętrzna rur odpowiadają sposobowi produkcji.

Tolerancje EN 10297-1 EN 10294-1
długość dokładna (L)
  • L < 6 m: 0+10 mm
  • 6 m ≤ L ≤ 12 m: 0+15 mm
  • L > 12 m: wg uzgodnienia
wg uzgodnienia
grubość ścianki (T) D ≤ 219,1 mm: ± 12,5 %, min ± 0,4 mm D ≤ 180 mm, T ≤ 15 mm: ± 12,5 %, min ± 0,4 mm
średnica zewn. (D) D ≤ 219,1 mm: ± 1 %, min ± 0,5 mm
  • D < 75 mm: ± 0,5 mm
  • 75 mm ≤ D ≤ 180 mm: ± 0,75 %
  • D > 180 mm: ± 1 %