Slide background
Slide background
Slide background

Rury precyzyjne bez szwu ocynkowane

Gatunki stali:

E235+N i E355+N

Długości

4 – 16 mm (śr. zewn.): 6000 + 100 mm
18 – 42 mm (śr. zewn.): 6000 + 50 mm

Rury o śr. zewn. poniżej 16 mm mogą być dostarczane w zwojach, długość rur w zwoju od 60 m do 400 m.

Tolerancje

średnica zewnętrzna 4 mm – 30 mm tolerancja +/- 0,08 mm
średnica zewnętrzna 35 mm – 38 mm tolerancja +/- 0,15 mm
średnica zewnętrzna do 42 mm tolerancja +/- 0,20 mm
tolerancja średnicy wewnętrznej wg EN 10305-4
tolerancja grubości ścianki +/- 10%

Grubość powłoki galwanicznej

8-12 µm, zwykle grubość ta jest powyżej 10 µm. Po uzgodnieniu grubość może być >10 µm, >15 µm, >20 µm. Grubość powyżej 25 µm nie jest zalecana.

Wykaz rozmiarów oraz wag

Zabezpieczanie powierzchni zewnętrznej rur