Slide background
Slide background
Slide background

Rury precyzyjne bez szwu do ciśnieniowych obwodów hydraulicznych i pneumatycznych (typ HPL)

Normy:

EN 10305-4 Rury stalowe precyzyjne. Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
DIN 2391-1 Rury stalowe precyzyjne bez szwu o podwyższonej dokładności wykonania.

Gatunki stali:

wg EN: E215 (1.0212), E235 (1.0308), E355 (1.0580) – stale niestopowe jakościowe
wg DIN: St 44.4, St 37.4, St 52.4

Własności mechaniczne w temperaturze pokojowej

Gatunek stali Granica plastyczności ReH
min. MPa
Wytrzymałość na rozciąganie Rm
min. MPa
Wydłużenie
A min. %
E215 215 290 do 430 30
E235 235 235 do 480 25
E355 355 490 do 630 22

UWAGA. Dla rur o średnicy zewnętrznej ≤ 30 mm i o grubości ścianki ≤ 3 mm minimalne wartości ReH są o 10  MPa niższe od podanych powyżej.

Stan dostawy
+N (EN); NBK (DIN) – wyżarzone normalizująco
Po ostatniej operacji ciągnienia na zimno rury są normalizowane w atmosferze kontrolowanej.

Chropowatość powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej (od ID 15 mm) Ra ≤ 4 μm

Długości

– długości 6 000 mm (tolerancja przy standardowej długości 0+50 mm, przy ścisłej 0+10 mm)
– mogą być uzgodnione inne długości ścisłe w zakresie od 3 000 do 9 000 mm

Prostość

Odchyłka prostości każdej rury długości L nie powinna przekraczać 0,0015 L. Odchyłka prostości na jeden metr długości nie powinna przekraczać 3 mm.

Krawędzie rur

Rury posiadają krawędzie gładkie z wylotami zamkniętymi zatyczkami plastikowymi.

Badania

Badania wyszczególnione lub niewyszczególnione. W obu przypadkach jest przeprowadzana elektromagnetyczna próba nieniszcząca szczelności wg EN 10246-1 lub innych analogicznych przepisów. Zakres badań p. EN 10305-1, przede wszystkim próba NDT plus próba spłaszczania lub rozciągania.

Znakowanie

Każda rura oznaczana jest systemem InkJet wzdłuż całej swojej długości wg norm lub mogą być oznaczone wg specyfikacji zamawiającego. Wiązki rur oznaczane są przywieszkami.

Zabezpieczenie powierzchni

– oliwienie
– fosforanowanie i oliwienie
– galwaniczne cynkowanie i chromowanie po uzgodnieniu

Pakowanie

Wiązki o przekroju okrągłym lub sześciokątnym o masie do 2 000 kg, ściągnięte taśmą stalową. Po uzgodnieniu pod taśmę może być podłożony papier, a końce wiązki mogą być zabezpieczone PCV.

Atesty

Zgodne z DIN 50049 – EN 10204:2004
Niewyszczególnione badania – 2.2
Wyszczególnione badania – 3.1.B, lub wg EN atest 3.1
Po uzgodnieniu – 3.1.C, według EN atest 3.2

Wymiary, powierzchnia przekroju poprzecznego i masa rur HPL

 Tabele ciśnień dla rur hydraulicznych (MPa)

Tabela ciśnień, stal St52.4 (E355) bez badań wyszczególnionych

Tabela ciśnień, stal St52.4 (E355) poddana badaniom wyszczególnionym

Tabela ciśnień, stal St37.4 (E235) bez badań wyszczególnionych

Tabela ciśnień, stal St37.4 (E235) poddana badaniom wyszczególnionym