Slide background
Slide background
Slide background

Rury do urządzeń ciśnieniowych dla temperatury pokojowej

 

Normy:

EN 10216-1 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej.
EN 10305-1
(po uzgodnieniu) Rury stalowe precyzyjne. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno.
DIN 2391-1 (po uzgodnieniu) Rury stalowe bez szwu precyzyjne o podwyższonej dokładności.
DIN 1629 
Rury okrągłe bez szwu ze stali niestopowych dla podwyższonych wymagań.
DIN 1630 
Rury okrągłe bez szwu ze stali niestopowych dla bardzo wysokich wymagań.

Gatunki stali:

wg EN 10216-1: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2
wg DIN 1629:
St37.0, St44.0, St52.0
wg DIN 1630:
St37.4, St44.4, St52.4

Oznaczenia

P – stale do zastosowań ciśnieniowych
235 – minimalna granica plastyczności w N/mm2
T – stal na rury (Tube)
R – temperatura pokojowa (Room)
1,2 – grupa jakości
TR1 – stale na rury do przepływu mediów – ogólne przeznaczenie
TR2 – stale na rury do urządzeń i rurociągów ciśnieniowych

Operacja kształtowania Jakość Warunki dostawy (wg EN 10216-1)
Walcowanie na gorąco TR1 Walcowane lub normalizowane lub walcowane normalizująco
TR2 Normalizowane lub walcowane normalizująco
Walcowanie na gorąco + kształtowane na zimno TR1 i TR2 Normalizowane
Średnica zewnętrzna
D [mm]
Dopuszczalne odchyłki
średnicy zewnętrznej D
Dopuszczalne odchyłki grubości ścianki T
w zależności od stosunku T/D
≤ 0,025 > 0,025
≤ 0,050
> 0,050
≤ 0,10
> 0,10
D ≤ 219,1 ± 1 % lub ± 0,5 mm w zależności od tego, które większe ± 12,5 % lub 0,4 mm w zależności od tego, które większe
D > 219,1 ± 20 % ± 15% ± 12,5 % ± 10 % *
* Dla średnicy zewnętrznej D ≥ 355,6 mm jest dopuszczalne miejscowe przekroczenie górnej odchyłki grubości ścianki o dalsze 5 % grubości ścianki T.

Tolerancje długości dokładnych
L ≤ 6000 mm: 0 + 10 mm
6000 mm < L ≤ 12 000 mm: 0 + 15 mm L > 12 000 mm: do uzgodnienia

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu wg normy EN 10220

Wymiary i masy rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg EN, DIN