Rury przewodowe wg normy EN 10217-2

Kalkulator masy rur

Kalkulator masy rur

Skorzystaj z naszego kalkulatora, dzięki któremu określisz dokładną masę interesujących Cię rur.
Kalkulator masy rur

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.

Gatunki stali: P195GH, P235GH, P265GH (stale niestopowe jakościowe) oraz 16Mo3 (specjalna stal stopowa)

Oznaczenia stali wg EN 10217-2

Szczelność

Rury powinny być poddane badaniu szczelności próbą wodną (przeprowadzoną pod ciśnieniem 70 bar) lub badaniom elektromagnetycznym.

Prostość

Odchyłka prostości każdej rury o długości L nie powinna przekraczać 0,0015 L, natomiast odchyłka prostości na dowolnym metrze długości rury nie powinna przekraczać 3 mm.

Wymiary

Średnica zewnętrzna: od 10,2 mm do 508 mm
Grubość ścianki: od 1,4 mm do 16 mm

Tolerancje średnicy zewnętrznej D

D ≤ 219,1 mm: ± 1% lub ± 0,5 mm w zależności, która jest większa
D > 219,1 mm: ± 0,75 %

Tolerancje grubości ścianki T (odchyłka dodatnia nie obejmuje powierzchni zgrzeiny)

T ≤ 5 mm: ± 10 % lub ± 0,3 mm w zależności, która jest większa
5 mm < T ≤ 16 mm: ± 8 %

Wysokość wypływki zgrzeiny

Zewnętrzna i wewnętrzna wypływka zgrzeiny powinny być wyrównane skrawaniem. Maksymalna wysokość wypływki od strony wewnętrznej, po wyrównaniu powinna wynosić 0,5+0,05T mm.

Tolerancje długości dokładnej L

L ≤ 6000 mm, dla średnicy zewnętrznej D < 406,4 mm: + 10 mm
L ≤ 6000 mm, dla średnicy zewnętrznej D ≥ 406,4 mm: + 25 mm
6000 mm < L ≤ 12000 mm, dla średnicy zewnętrznej D < 406,4 mm: + 15 mm
6000 mm < L ≤ 12000 mm, dla średnicy zewnętrznej D ≥ 406,4 mm: + 50 mm
L > 12000 mm: + do uzgodnienia

Atesty

EN 10204-3.1